O-Festival-1 (1).JPG
O-Festival-1 (1).JPG

Løpsleder


SCROLL DOWN

Løpsleder


Oppgaver
Konsept, innbydelse, koordinere Eventor med teknisk, informere grunneiere, arena og ledelse av løpet. 


Hvem
Liker å arbeide systematisk og kan ta litt ansvar, men kan være fersk og trenger ikke så mye o-kunnskap. Du starter med å motivere to andre til å bli med, og så er dere i gang! Det er også lov å prøve seg alene.

TIDSPLAN LØPSLEDER


TIDSPLAN LØPSLEDER


Lenge før

1-10 uker

 1. Bestem deg for å arrangere, og finn medarrangører til Sportslig, Teknisk og eventuelt supplerende roller

 2. Vurder hvordan infoarbeid dere skal gjøre

 3. Finn frem til kart og område, og sjekk om området er egnet. Klikk her for enkel guide

 4. Bestem arena i samarbeid med løype- og kartansvarlig, og be om brukstillatelse dersom det er nødvendig. Eksempel på informasjonsbrev til grunneier finnes her.

 5. Avgjør om dere skal dele ut premier (ikke nødvendig). Hvis ja, skal alle tom 12 år få, eller dere kan dele ut uttrekkspremier.

 6. Lag innbydelse til løpet. Bruk gjerne denne malen som utgangspunkt

 7. Få tilgang til Eventor som arrangøransvarlig i din klubb (dette får du av en leder i din klubb). Opprett arrangementet i Eventor, og last opp innbydelsen. Klikk her for enkel guide

 8. Sørg for å reservere det du trenger av utstyr til arena i god tid før løpet. Klikk her for utstyrsliste


Like før

1-2 uker før

 1. Send info om løpet til lokalavis(er). Se guide med enkel mal her

 2. Sjekk at løype- og kartansvarlig har løypene klare i henhold til løype- og klasseoppsett

 3. Sørg for at tidtaker- og dataansvarlig får beskjed om antall kart som skal skrives ut for hver løype. Husk at det skal være mulig å melde seg på direkte i alle klasser på arena.

 4. Sjekk og hent utstyr. Klikk her for utstyrsliste

 5. Legg eventuelt ut siste løpsinfo for deltakerne (PM) i Eventor - evt. kan du oppdatere innbydelsen med denne informasjonen

 6. Gi beskjed om når du forventer at øvrige arrangører møter og er klare på løpsdagen


 1. Rigg arena.

  • Mål, innløp og tørr plass for dataansvarlig,

  • Merking til parkering, arena, toalett og start

  • Søppelposte og evt toalett

  • Slå opp kart og siste løpsinfo (PM)

 2. Tilgjengeliggjør løpskart for alle nybegynnere og nivå-c-løpere opp til minst 12 år, gjerne ved registrerings- og påmedlingssted på arena, slik at disse kan se gjennom løypa før start

 3. Se til at øvrige arrangører er i rute med sine oppgaver, og hjelp eventuelt til

 4. Ønsk folk velkommen og god tur i skogen/byen

 5. Rigg ned arena, og plukk inn merking og søppel


Etterarbeid

Samme kveld
Eller 1-5 dager etter

 1. Lever tilbake utstyr

 2. Fyll inn løpsrapport i Eventor.


Bruk gjerne den detaljerte tidsplanen over sammen med den overordnede sjekklisten.

Ressurser


Løpsleder og infoarbeid

Ressurser


Løpsleder og infoarbeid

Her finner du hjelp og tips for arbeidet knyttet til løpslederrollen, herunder infoarbeid. Sjekk tidsplanen ovenfor for å finne ut når vi anbefaler deg å gjøre de ulike oppgavene.

FLERE Ressurser for ivrige arrangører

Her er noen flere tips og ressurser dersom du har lyst til å gjøre litt ekstra ut av løpet ditt.