Om du velger et område som egner seg godt til å arrangere blir jobben enklere - og løperne mer fornøyde. Her har vi laget en enkel guide som du kan følge for å vurdere om et område er egnet.

TILGJENGELIGHET OG MULIGHET FOR PARKERING

Første sjekkpunkt når du velger område for et enkelt o.løp er at både arrangører og deltakere kan komme seg til arena. Sjekk at det er mulighet for parkering for så mange deltakere som du forventer deg på løpet - og også at du som arrangør kommer nærme nok arena for å kjøre inn utstyr til at det blir enkelt å arrangere. Er det behov for å spørre om tillatelse for å benytte parkering? Er det behov for parkeringsvakter? 

TERRENGETS EGNETHET og kvaliteten på kartet

Et enkelt o-løp bør ha både enkle løyper og krevende løyper. I de aller fleste terreng kan man legge løyper som er krevende nok for et enkelt o-løp, det er derfor ofte de enkle løypene som bestemmer terrengets egnethet. Er det stier eller andre ledelinjer som gjør at du kan lage enkle nok løyper (se tips om løypelegging), eller må du bruke ekstra tid for å merke mellom poster for å lage enkle nok løyper? 

Et godt kart gjør arrangørjobben enklere. Om kvaliteten på kartet ikke er god nok, er det ofte behov for å flytte på poster i forhold til skrivebordsløypen. Det gir det som arrangør mer arbeid, og løperne blir ofte mindre fornøyd. Karteier har ofte oversikt over kvalitet på kartet - og hvilke områder på kartet man bør holde seg unna. Tar du denne avsjekken tidlig, så slipper du merarbeid og overraskelser senere.

Avklar bruk av kart

Når du har bestemt deg for et område og hvilket kart du vil bruke, finn ut av hvem som eier kartet (er det din klubb eller noen av naboklubbene?) og om du får lov til å bruke det. Dette kan gjøres ved å ta kontakt med den aktuelle klubbens kartansvarlig. Dersom du ønsker å printe kartet med løypene på må du få en OCAD-fil av kartet. Om du bruker andre klubbers kart eller kartfiler er det viktig at din klubb betaler for bruken. Avklar gjerne dette med kartansvarlig når du tar kontakt.

Avklar forhold knyttet til vegetasjon, dyreliv og grunneiere (VDG)

Alle arrangører plikter å ha gjort nødvendige avklaringer i forhold til vegetasjon, dyreliv og grunneiere (VDG), og må forholde seg til følgende regelverk:

  • Allemannsretten og Friluftsloven. Se lovdata.no.

  • Jakttider på høsten: jakttider. Spesielt viktig er elgjakta, orienteringsløp på dagtid under elgjakta må ofte planlegges lang tid i forkant.

  • Samlingsplass, start, mål og eventuelle passeringer gjennom gårdstun o.l. må avklares med grunneier og nødvendige tillatelser hentes inn. Grunneiere bør som få tilsendt løpskart som viser relevante løpstraseer og viltlommer. Oversikt over eiendommer finnes på seeiendom.no.

  • Dyrka mark skal aldri krysses med mindre dette er avtalt med grunneier

  • Ved orienteringsløp i naturreservater gjelder spesielle regler. Undersøk dette hos din kommune.

For mer informasjon om VDG, se VDG-avtalen mellom Norges Orienteringsforbund og relevante interessenter (inkludert Direktoratet for naturforvaltning, Landbruks- og matdepartementet, Norges jeger- og fiskerforbund m.fl.) fra 1989.

Eksempelbrev: