LESBARHET og FARGER

Et godt lesbart kart er viktig for at deltakerne skal få en fin tur i skogen. Det er også viktig at fargene er mest mulig lik det som ligger i den internasjonale kartnormen. Det er tre hovedmuligheter for å få laget/skrevet ut kart med løyper på til ditt flexoløp:

  • Skriv ut kart og løyper selv på fargeskriver
  • Utskrift hos autorisert produsent
  • Fargekopier håndtegnet løype på et offset-trykt kart

Nedenfor finner du ut hvilken metode som er riktig for deg.

Utskrift på fargeskriver

Om du har tilgang til fargeskriver, gjennom klubb eller arbeidsplass er utskrift på fargeskriver den enkleste måten å få laget kart med løyper til ditt flexoløp. Utskrift kan da gjøres direkte fra det programmet du benytter for å tegne løypene (f.eks. PurplePen eller OCAD). 

Det som er viktig hvis du skriver ut selv, er at du lager prøveutskrifter og (1) sammenligner farger og linjetykkelser med et offset-trykket kart og ser at skriveren din treffer godt og (2) sjekker at løypetrykken er godt synlig på kartet. Om du ikke er fornøyd, så er det mulig å prøve seg frem med ulike innstillinger under skriver-innstillingene. 

Utskrift hos autorisert produsent

En enkel måte å få skrevet ut kart/løyper på et flexoløp på er å sende kartfiler til en av Norges Orienteringsforbund sine autoriserte produsenter, og få en bunke med ferdig utskrevne kart/løyper tilbake. Det koster gjerne litt mer enn å skrive ut selv, men du er sikret et godt resultat, du sparer tid, og det er enkelt. Fortjenesten går litt ned, men du kan kanskje arrangere flere løp istedenfor når du kan sette bort denne delen av jobben?

Fargekopiering av offset-trykt kart

I utgangspunktet anbefaler vi ikke fargekopiering av kart, men det kan være den enkleste måten å komme i gang på for ditt første flexoløp  - særlig om du forventer få deltakere. I tilfellet tegner du løypen på kartet, limer på en (håndskrevet) postbeskrivelse, og setter i gang med å kopiere. Det er viktig at du ikke bruker en utskrift som original - da er det vanskelig å få godt resultat. Som for utskrift  på egen skriver er det viktig at du lager prøveutskrifter, og tester litt med ulike innstillinger for å få best mulig resultat,

Tips: Om du bruker fargekopiering er det fint om du gir beskjed om det i innbydelsen slik at deltakerne vet om det på forhånd.

Målestokk

I utgangspunktet bør du bruke målestokk 1:10.000 (eller eventuelt 1:7.500) for skogsorientering - ikke fall for fristelsen til å bruke målestokker som ligger mellom slik som 1:8.533 fordi løypene da akkurat passer inn på en A4-side! For sprint-orientering er anbefalt målestokk 1:4.000 eller 1:5.000.

Antall kart

Hvor mange kart/løyper skal du lage? Her må du ta en vurdering ut fra antallet forhåndspåmeldinger. Sjekk erfaringene til andre arrangører, og ta i litt ekstra for å være på den sikre siden. Del dine erfaringer med oss - så skal vi dele dem videre!