Frivillig forhåndspåmelding

På et Flexoløp skal det alltid være åpnet for påmelding i Eventor, men det er ikke obligatorisk påmelding for deltager.

Og om deltager ikke møter slipper deltager å betale startkontingent.

På alle flexoløp er det frivillig forhåndspåmelding - og påmelding skal åpnes i Eventor samtidig som løpet opprettes.

For deltaker er det fint å kunne være fleksibel og vente helt frem til løpsdagen med å bestemme seg for om man kan stille til start. Arrangør vil helst vite på forhånd nøyaktig hvor mange som stiller til start, slik at riktig antall kart kan lages klart. Begge parter kan ikke gjøres 100% fornøyd, men med frivillig forhåndspåmelding får deltakeren sin fleksibilitet samtidig som arrangøren får en god indikasjon på hvor mange som har planlagt å stille til start i hver løype.

Uttrykket "no show - no pay" har vi lånt fra karusell-løpene i Bergensregionen der prinsippet med frivillig forhåndspåmelding har blitt brukt med stor suksess i flere år. På disse løpene oppfordres potensielle deltakere sterkt (via sosiale medier og andre kanaler) om å forhåndspåmelde seg om de kanskje planlegger å stille til start. I praksis blir det litt frafall og noen kommer uten å være forhåndspåmeldt. På den måten får arrangøren en veldig god indikasjon på antall deltakere (som kan justeres noe i takt med det berømte Bergens-regnet), mens de som har meldt seg på uten å stille til start slipper å betale. En vinn-vinn situasjon.