Finner du ikke svar på ditt spørsmål? Klikk på “Kontakt”.


Løyper/Klasser

Få løyper gjør det enkelt å arrangere.

Mange klasser er gøy for deltagerne.

Hvorfor er det så mange klasser i det anbefalte løyper/klasse-oppsettet? Vil ikke det gjøre det mer komplisert å arrangere?
Slik vi ser det er det antallet løyper som gjør det mer komplisert å arrangere. Antallet løyper har vi derfor holdt lavt. Få løyper gjør også at hver deltaker har mange andre å sammenligne seg med. Årsaken til at det er foreslått mange klasser i klasseoppsettet er at vi har fått tilbakemeldinger på at en del løpere ikke ønsker å løpe dersom de ikke finner sin klasse. Det er ikke alle som synes det er motiverende å løpe i en "åpen klasse".